Zázračné síťky jménem lapače snů

Lapače snů. V řeči Siouxů „ihánbla gmunka“ (Odžibvejové jim říkali „asabikeshiinh“ – pozor, ať si lapac-kresba-1-609x1024-vodoznaknezlomíte jazyk). Všichni je známe: kroužky z vrbového proutku s volně vetkanou síťkou, zdobené posvátnými peříčky a korálky.
Když si dneska koupíte lapač, možná ho pořizujete v dobré víře, nebo třeba jen tak, jako zajímavou dekoraci. Nekladete si při tom onu vtíravou otázku: funguje to?
Prapůvod lapačů snů bychom museli hledat u kmene Odžibvejů, od nichž skrze sousedství a sňatky přešly dál a vesele se šířily mezi ostatní indiánské kmeny.
Sny hrají v životě Indiánů důležitou roli, neboť jsou pokládány za vzkazy duchů, ovlivňující jejich život.
Na lapače se dá pohlížet jako na jednotící prvek Indiánů, avšak i mezi nimi se postupem času našli mnozí, kteří je začali vnímat jako zneužité komercí.
Do lapače prý musíme vložit své myšlenky a energii, ať už jej vyrobíme, koupíme hotový nebo dostaneme darem.
Abychom lépe pochopili symboliku jednotlivých částí lapače, je dobré znát prazáklad mýtů, které se k lapačům vztahují.
Odžibvejové si vyprávějí starodávnou legendu o Pavoučí ženě, známé jako Asibikaaši, která se starala o děti a lidi své země. Jak šel čas, stěhovali se Odžibvejové do vzdálenějších koutů Severní Ameriky a Asibikaaši se už jen stěží mohla dostat ke všem dětem. Starostlivé matky, sestry a babičky proto tkaly magické síťky, které nedovolí zlým snům vstoupit do mysli. Jakmile vyjde slunce, zlé sny vyprchají.
Této problematice se věnovala americká etnografka Frances Densmoreová, díky které víme, že sítě byly často barveny na červeno a zavěšovány nad kolébky. Prapůvodně se síťka vyplétala z kopřivových vláken. Lapač mohl mít také tvar slzy a výplň tvořily šlachy.
Lapač vpustí jen dobré sny, které po síťce a peříčkách stečou ke spáči. Ty špatné se zachytí v síťce a rozpustí se s ranním sluncem. Tak praví Odžibvejové.
Lakotové – známější jako Siouxové – to mají trochu jinak. Zlé sny zcela neškodně projdou otvorem uprostřed. I samotná legenda nabrala u Siouxů jinou podobu. Podle nich měl duchovní vůdce Lakotů kdysi vidění na vysoké hoře. Zjevil se mu Iktomi, lakotský šibalský pavoučí bůh a učitel moudrosti, v podobě pavouka. Promluvil k němu v posvátném jazyce o cyklech života, dobrých a špatných pohnutkách, a při tom celou dobu tkal síť do stočeného vrbového proutku, zdobeného korálky a pírky. Postupoval při tom od okraje ke středu, kde nechal otvor. Když domluvil, podal vůdci Lakotů hotový protkaný kruh a pravil, že kruh symbolizuje koloběh života. Že když bude věřit ve Velkého ducha, zachytí síť dobré myšlenky. Ty zlé vyprchají dírou uprostřed.
Duchovní vůdce Lakotů pak odnesl lapač svým lidem, a ti jej od té doby používají jako síť života, pomocí níž dokážou využít svých myšlenek, snů a vizí a uskutečnit tak své cíle. I oni si je věší nad lože. Dobro z jejich snů uvízne v síti a oni si je s sebou ponesou dál životem.
Siouxové zkrátka věří, že lapač v sobě drží jejich osud a budoucnost.

Co tedy jednotlivé komponenty lapače znamenají?
Kruh z proutku reprezentuje slunce, případně koloběh života. Síťka je k němu uchycena na osmi místech, což odpovídá osmi nohám pavouka, vystupujícího v legendách. Má-li síťka kontakt s kroužkem na sedmi místech, představuje Sedm proroctví, předpovídajících sedm epoch „Želvího ostrova“, jak Indiáni někdy přezdívali Severní Americe.

lapac-fotografie-vodoznakJak vidno, z lapače, který jsem zakoupila já – se síťkou zachycenou v deseti bodech -, by Indiáni asi moc velkou radost neměli…
Korálek, symbolizující prabábu pavoučici, se umisťoval přímo do hlavní části lapače, zpravidla napravo.
Peříčka uprostřed lapače (má je váš lapač?) zastupují duši (či dech) a život.
Na kožených páscích pak z kroužku visí peříčka, nad nimiž se rovněž může nacházet korálek. Různé druhy pírek mají specifické významy.
Orlí pera se považují za posvátné kousky duše, odraz vizí. Symbolizují svobodu a odvahu a orel je také poslem modliteb a spojením se Stvořitelem.
Sokol napomáhá léčení duše a doprovází ji do říše duchů.
Jestřáb je velký posel zpráv a pozorovatel oblohy.
Sova může přinést moudrost předků, neboť zastupuje duše, které se již odebraly na věčnost.

Možná věříte, možná ne. Pro Indiány však byly (a možná stále jsou) lapače významným prvkem folkloru a víry. Je krásné to vědět. Třeba si na to vzpomenete, až někdy nějaký ten lapač zahlédnete.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamcatcher
www.examiner.com/article/dreamcatcher-the-essence-and-spirituality-of-the-native-american-dreamcatcher