O tarotu: spadl skutečně z nebe?

Monika, hlavní hrdinka Sítě snů, se kromě profese
výtvarnice věnuje také vykládání karet, konkrétně tarotu.
Tarot známe. Jsou to takové ty obrázky, se kterými se nedá hrát žádná hra, ale zato se pomocí nich dá předpovídat budoucnost… Opravdu? A odkud se ten tarot vlastně vzal?

V některých knihách se můžete dočíst, že spadl doslova z nebe. Jednoho dne se zkrátka z oblohy sesypaly obrázky, které následně někdo poskládal. A když se trochu ponoříme do jejich historie, můžeme nabýt dojmu, že tomu tak možná doopravdy bylo, protože…
Samotný původ slova tarot zůstává hádankou. Někteří jsou toho názoru, že vzniklo z egyptského slova „Ta-rosh“, neboli „královská cesta“. Jiní věří, že vzniklo přeházením písmen v latinském slově „rota“ – kolo. Karty by potom symbolizovaly koloběh života a smrti.
Obojí by dávalo smysl. Tarotové trumfy totiž popisují jakýsi koloběh života, kdy se první karta – Blázen – vydává na složitou pouť, končící kartou Svět, kde se cyklus uzavírá a pouť může začít nanovo.

(zdroj obrázku: pixabay.com – volný obrázek)

Odkud se vzaly fyzicky přímo tarotové karty, o tom se rovněž vedou spory. Jejich původ se hledá například v Číně, kde byly nalezeny zbytky karet z 11. století, nebo také v Indii, kde je čtyřruký bůh Ardhanarišvara někdy zobrazován se symboly moci, podobnými barvám malých arkán (těmi jsou meče, mince, poháry a hole). Někdo přisuzuje tarotovým kartám egyptský původ.
Je také možné, že byl tarot odvozen z různých karetních her. První zmínky o kartách v Evropě máme ze 14. století a většinou se jedná o jejich zákazy. Karty se však těšily velké oblibě a v 15. století fungovalo například v Itálii, Německu a Belgii mnoho dílen, kde se karty vyráběly.
Pro dobu renesanční byl, jak známo, typický návrat k antice. S tím souvisel i obrat ke gnostikům („gnosis“ znamená řecky „poznání“). Ti se považují za jakousi privilegovanou vrstvu, která došla k „vyšší pravdě“, kterou nevyčetla z Bible. Jak ji tedy gnostici získali? Prý na vyšší úrovni existence…
O jakémkoli pocitu nadřazenosti kterékoli vrstvy si můžeme myslet své, jedno je však jisté: ze směsi gnostických kultů se vyčlenily západní okultní směry jako alchymie, astrologie a právě tarot. Dodnes můžete na samotných kartách od různých autorů i autorských dvojic pozorovat jak symboly astrologické, tak alchymistické, kabalistické a numerologické, stejně jako prvky egyptské mytologie.
Tak co, spadl tarot z nebe?