Štír – nejzáhadnější znamení se sklonem k tajnůstkářství

Štír (23. října – 21. listopadu) se nachází pod vládou planety Pluto, nesoucí jméno antického boha podsvětí, která ovlivňuje  koloběh života a začátky a konce jeho jednotlivých fází.

Lidský rentgen

Štír je znamení náležející živlu vody, což mu propůjčuje intenzivní napojení na svět emocí. Štír je znamení komplikované a tajemné a dalo by se označit za svazek protichůdných vlastností: Štíři jsou schopní prokazovat cit i velkorysost, stejně jako nevypočitatelnost a jistou dávku podlosti tam, kde uváží za vhodné. Štírovi je připisována jak vášeň, tak chlad. Nebo chceme-li, jistá chladnokrevnost v některých situacích.Tato dualita se může projevit např. tak, že Štíři dokážou jakožto vodní znamení maximálně vycítit emoce druhých. Na rozdíl např. od Ryb to však automaticky neznamená, že se na pocity jiných lidí budou ohlížet; mohou to udělat, ale taky nemusí. Štír může navenek působit netečně, ale pod klidnou hladinou se perou mocné proudy. Málokterý Štír dovolí druhým nahlédnout do svých hlubin. Dvojakost Štíra se projevuje rovněž tak, že je schopen intenzivních citů, zároveň je však stejnou měrou ochoten udělat druhým ze života peklo. Může se projevovat majetnicky a snažit se druhými manipulovat – pozor, pozor, Štír si může ostatní naklonit medovými řečičkami, jako když si nakládáte maso do medu – a když jsou dobře naloženi, teprve pak si je usmaží. S největší pravděpodobností nebude ventilovat své pocity na potkání, zůstane rezervovaný a navenek stále tak trochu záhadný.

Sršení energie

Štír vstupuje do věcí s odhodláním, je to znamení oplývající energií a elánem. Je proto žádoucí, aby svou vervu směroval do pozitivních vztahů a neplýtval silami na negativní věci. Štíři jsou pověstní svou vytrvalostí, a pokud se tedy zrovna nerozhodnou svádět nesmyslný boj na život a na smrt z čisté umanutosti (neřku-li snad ze žárlivosti nebo z touhy po pomstě), jsou schopni dosáhnout úžasných výsledků, neboť jejich dalším typickým znakem je houževnatost, cílevědomost a touha najít hlubší smysl života. 

Jedno velké mystérium

Vládcem Štíra je, jak víme, planeta Pluto. Štíři mají proto blízko k otázkám života a smrti, k mystériím a filozofickému myšlení. Jsou vysoce spirituální, dokážou předvídat události, s velkou pravděpodobností jim nebudou cizí oblasti jako náboženství, duchovní otázky, mytologie, duchařina, záležitosti univerza. Mezi Štíry bychom našli i lékaře, vědce, duchovní vůdce a myslitele. Štír rád proniká do hlubších vrstev toho, čím se rozhodl zabývat, povrchní informace mu nebudou stačit.

Toto znamení sice nemá nejlepší pověst, na jeho obranu však musím říct, že opravdu najdete Štíry, u nichž se negativní vlastnosti Štíra buďto neprojevují, nebo jsou natolik v defenzivě, že popis tohoto znamení vyzní téměř jako pomluva. Avšak! Nutno podotknout, že co jiná znamení vnímají jako negativum – to jsou ty zmíněné pletichy a intriky -, to můžou mnozí Štíři naopak sami na sobě oceňovat jako svou přednost. A na oplátku mohou Štíři na útlocitnost a shovívavost druhých pohlížet jako na slabost, která je hodna pohrdání, neboť hlavní, o co jde, je účel a cíl. A jsme u toho: pokud narazíte na Štíra, který si tzv. jde za svým, nedivte se, pokud se nebude ohlížet na to, že někde v koutě brečíte jako hromádka neštěstí a stěžujete si, že šel přes mrtvoly. Štír dosáhl svého a zbytek… jsou nutné ztráty.

Nesahat – moje!!

Ve vztazích mají rádi, když je jim ponechána jistá svoboda. Na druhou stranu oni sami mají schopnost manipulovat druhými a chovat se majetnicky. Při tom všem ještě navrch občas vyhledávají samotu a chtějí mít vedle sebe partnera, kterému rovněž samota nevadí. Ovšem pozor, během chvil samoty Štíři vyžadují, aby jim partner zachovával věrnost a oddanost, chtějí ho pro sebe, a toto může platit i v přátelství. Štír chce zchvátit pro sebe všechno, nesnáší prohry a podvody. Štír si pamatuje a pamatuje si dobře… Navíc dokáže mistrně taktizovat. Rád si ponechává odstup od situace a vše nenápadně, z povzdálí a v tichosti sleduje. Dokáže si zapamatovat jména, fakta a všechny důležité informace, které u něj zůstanou jako v úschovně a on je neváhá použít, jakmile se naskytne nejvhodnější příležitost – a míří na slabinu nepřítele. A jelikož je to lidský rentgen, tak věřte, že on tu slabinu najde. Dobrá paměť Štíra má i kladnou stránku: udělali jste něco pro něj? Zřejmě vám to oplatí také laskavostí. Běda však, jak ho někdo ranil – potom je ochoten vyčkávat i celé roky, jen aby srovnal dluh. Zde opět platí, že je mnohem lepší, když Štíři volí pozitivní cíle, než aby se vrhali do nekonečného boje a oplácení zlého. Je přece škoda nevyužít takový potenciál k něčemu dobrému a plýtvat jím na zbytečný a vysilující akt pomsty. Škorpion jako zvíře není imunní vůči vlastnímu jedu, a tak opatrně, Štíři, vlastní jed otráví i vás samotné. Je škoda bojovat s větrnými mlýny až do samého konce i za cenu vlastních ztrát…

Šetrný chameleon

V kariéře je Štír schopen přizpůsobit se změně situace, vydat se novými cestami a uspět. Soustředí se na dosažitelné, hmatatelné cíle a za těmi si jde. S penězi zachází šetrně a uvážlivě, a tímto způsobem je schopen nashromáždit i velké jmění. Své výdaje a investice si promýšlí.

Astrologové u zrozenců tohoto znamení často vyzdvihují vlastnosti, jako jsou pletichaření, skrytý boj a navíc ještě sexuální přitažlivost, z čehož bohužel Štíři mohou vyjít jako  intrikáni, zlatokopové, bezcitní manipulátoři a navrch ještě sexuální démoni. Erotický náboj však nepochybně mají, a tak se můžeme dočíst, jak v této oblasti nejsou Štírům cizí experimenty a dobrodružství, avšak je to ona intenzita prožitku, která na Štírovi láká. Nutno však zdůraznit, že kromě dobrodružství různého typu, lítého boje a touhy být pánem situace prožívají silně rovněž jakékoli jiné emoce, tedy i ty kladné nebo naopak smutek – jen to nemusí být vidět. Bohužel je často opomíjena ta odvrácená, jednoznačně pozitivní stránka štíří duality: a sice, že Štíři umějí být i velice starostliví, pečující, ohleduplní a loajální. Se stejnou intenzitou, s jakou prožívají jiné věci, dokážou i truchlit, zakoušet lítost a být tu pro druhé, pokud někde vycítí žal. Ne každý Štír se plíží ve skrytu jenom proto, aby mohl někoho v nestřeženém okamžiku bodnout – toto znamení je emotivní po obou stránkách a zůstali bychom Štírům dlužní a byli bychom k nim nespravedliví, kdybychom nepoukázali i na tento obdivuhodný aspekt jejich osobnosti – a sice, že jsou schopni skutečně hlubokého soucitu. Jen musejí chtít. 

A ještě jim nemůžeme upřít neodmyslitelné charisma. A abych nezapomněla: bývají to skvělí vypravěči. 

Slavní Štíři: Martin Luther, Pablo Picasso, Claude Monet, Marie Curie-Sklodowska, Princ Charles, Leonardo DiCaprio, Björk, Danny DeVito, Whoopy Goldberg, Jodie Foster, Katy Perry, Calvin Klein,  Demi Moore, Julia Roberts, Winona Ryder, Bill Gates, Theodore Roosevelt, Charles de Gaulle, Astrid Lindgren, Francois Voltaire