O snech a snění: Kohouta ve snu viděti aneb jakou řečí mluví sny

Co se mi to dneska zase zdálo? Dopis. Požár. Pronásledování. Sbírání velkých šťavnatých plodů. Brodění se ve studené vodě. Nový dům. Starý a ošklivý dům. Co to všechno znamená? Dostanu dopis, nebo mi sen chtěl naznačit něco úplně jiného? Stane se něco zlého, nebo je to jen vnitřní odraz mého strachu? Koupím si nový dům, nebo jen prožívám novou a důležitou životní etapu?
Sny přicházejí bez vyzvání a také bez závěrečného vysvětlení, co jimi chtěl autor říci. A co je nejzajímavější: autory jsme my sami, respektive naše podvědomí.
Velmi častou a poměrně opodstatněnou reakcí na prapodivný sen je sáhnout po snáři. Celý příspěvek

Mystérium jménem hypnóza

zdroj obrázku: pixabay.com, svobodný obrázek

„Ještě pár otázek, pár příkazů… A potom už nic. Černá díra.“ (Síť snů, 18. kapitola)

Takhle probíhala hypnóza u Moniky, ale s největší pravděpodobností by za normálních okolností při hypnotickém transu chyběla jedna věc: ona „černá díra“. Pokud vás tedy nenavštěvuje pravěký duch, jako tomu bylo u Moniky, a nepropadnete-li se během hypnózy někam, kam byste neměli, tvářilo by se to celé vlastně docela nevinně – budete poslouchat jednoduché pokyny odborníka a nic z toho následně nejspíš nezapomenete.  Celý příspěvek

Na návštěvě u Nahu a jejích blízkých

Vydejte se se mnou o čtyři tisíce let zpátky! Ale nebojte se, huňaté kožichy můžete nechat doma,
poslední doba ledová už dávno skončila.nahu-chalk-vodoznak

Podíváme se spolu tam, kde vládl bronz, kterému zase vládl lid takzvané únětické kultury. Ne že by sídlila jen v Úněticích u Roztok. Naopak. Byl to pořádný gigant a podle naleziště v Úněticích se pouze jmenuje. Zabírala téměř celé Čechy (zvláště severní), také Moravu, kus Slovenska a sahala až do Německa a do Polska. Na jihu pak končila přibližně Dunajem.
Ovšem dost geografie, slibovala jsem, že vás vezmu na návštěvu. Celý příspěvek

O snech a snění: Teď se štípnu a probudím se

„Vím, že spím. Chci se vzbudit. Nejde to.“ (Síť snů, 4. kapitola)

Tohle je jen sen. To se mi jen zdá. Teď se probudím a bude to dobré. Nic se mi nemůže stát.
Tento fenomén nezažívala jen Alenka v říši divů ve zpracování Tima Burtona. Možná to znáte i vy. Psychologie má pro to oficiální název: lucidní snění.
Přisuzuje se REM fázi spánku a jedná se o jev, kdy si spící přímo ve spánku uvědomí, že se mu zdá sen. Lucidní sny se odehrávají za jasného stavu vědomí, proto si je prý lépe zapamatujeme. Také jsme schopni ovlivňovat prostředí takového snu. Jinými slovy – lucidní sen je považován za jiný druh nočního prožitku než „běžný sen“.
Výzkum ukázal, že si na tyto zážitky vzpomínají častěji ženy než muži. A pozor, díky průzkumu, provedenému v knihovnách ve Velké Británii, se prokázalo, že výskyt lucidních snů je v úzké souvislosti s tím, jaký žánr čtenáři preferují. Jaký druh literatury byste tipovali? Tak schválně.

Celý příspěvek

Zázračné síťky jménem lapače snů

Lapače snů. V řeči Siouxů „ihánbla gmunka“ (Odžibvejové jim říkali „asabikeshiinh“ – pozor, ať si lapac-kresba-1-609x1024-vodoznaknezlomíte jazyk). Všichni je známe: kroužky z vrbového proutku s volně vetkanou síťkou, zdobené posvátnými peříčky a korálky.
Když si dneska koupíte lapač, možná ho pořizujete v dobré víře, nebo třeba jen tak, jako zajímavou dekoraci. Nekladete si při tom onu vtíravou otázku: funguje to?
Prapůvod lapačů snů bychom museli hledat u kmene Odžibvejů, od nichž skrze sousedství a sňatky přešly dál a vesele se šířily mezi ostatní indiánské kmeny.
Sny hrají v životě Indiánů důležitou roli, neboť jsou pokládány za vzkazy duchů, ovlivňující jejich život.
Na lapače se dá pohlížet jako na jednotící prvek Indiánů, avšak i mezi nimi se postupem času našli mnozí, kteří je začali vnímat jako zneužité komercí. Celý příspěvek

O snech a snění: Velké věci ve snách zjevené

Zdál se vám někdy sen tak významný, že si ho pamatujete ještě po letech? Nemusí to být nutně zrovna periodická tabulka chemických prvků, která se zjevila Dmitriji Mendělejevovi v roce 1869, kdy se, znaven po několika neúspěšných pokusech, uložil ke spánku, aby se mu řešení jeho problému promítlo ve snu. Nevěříte? Já ano. Celý příspěvek

O snech a snění: co dělá mozek, když spíme?


Někdo tvrdí, že většinou ani neví, jestli se mu něco zdálo. Já patřím k lidem, kteří si své sny pamatují až běda.
Co na to psychologové? Dnes už je celkem známou věcí, že náš spánek se dělí na „REM“ fázi (zkratka od „rapid eye movement“), kdy pořádně koulíme očními bulvami pod víčky, a „NREM“, případně „nonREM“ fázi, kdy… nekoulíme. Kdyby nás během spánku napíchli na EEG, daly by se vysledovat různé vlny (théta vlny, delta vlny), které vystihují aktivity našeho mozku.
Nás však zajímá, kdy že se nám vlastně začnou zdát ty sny. Celý příspěvek

Mystéria: za který je vzít konec?

Mé příběhy se prý nedají snadno vměstnat do jedné žánrové škatulky tak, aby nikde nic nepřebývalo.
Jedno je jisté. V otázkách mystiky a magie si nepotrpím na nekompromisní prohlášení začínající jednoznačným „Věřím/Nevěřím“. Nebyla bych schopná přesně popsat, čemu věřím a čemu ne, ani bych neuměla beze zbytku odůvodnit proč. Zato však s oblibou tvrdím, že existenci některých věcí nevylučuji. Celý příspěvek