O snech a snění: Velké věci ve snách zjevené

Zdál se vám někdy sen tak významný, že si ho pamatujete ještě po letech? Nemusí to být nutně zrovna periodická tabulka chemických prvků, která se zjevila Dmitriji Mendělejevovi v roce 1869, kdy se, znaven po několika neúspěšných pokusech, uložil ke spánku, aby se mu řešení jeho problému promítlo ve snu. Nevěříte? Já ano. Celý příspěvek

O snech a snění: co dělá mozek, když spíme?


Někdo tvrdí, že většinou ani neví, jestli se mu něco zdálo. Já patřím k lidem, kteří si své sny pamatují až běda.
Co na to psychologové? Dnes už je celkem známou věcí, že náš spánek se dělí na „REM“ fázi (zkratka od „rapid eye movement“), kdy pořádně koulíme očními bulvami pod víčky, a „NREM“, případně „nonREM“ fázi, kdy… nekoulíme. Kdyby nás během spánku napíchli na EEG, daly by se vysledovat různé vlny (théta vlny, delta vlny), které vystihují aktivity našeho mozku.
Nás však zajímá, kdy že se nám vlastně začnou zdát ty sny. Celý příspěvek

Mystéria: za který je vzít konec?

Mé příběhy se prý nedají snadno vměstnat do jedné žánrové škatulky tak, aby nikde nic nepřebývalo.
Jedno je jisté. V otázkách mystiky a magie si nepotrpím na nekompromisní prohlášení začínající jednoznačným „Věřím/Nevěřím“. Nebyla bych schopná přesně popsat, čemu věřím a čemu ne, ani bych neuměla beze zbytku odůvodnit proč. Zato však s oblibou tvrdím, že existenci některých věcí nevylučuji. Celý příspěvek

O tarotu: spadl skutečně z nebe?

Monika, hlavní hrdinka Sítě snů, se kromě profese
výtvarnice věnuje také vykládání karet, konkrétně tarotu.
Tarot známe. Jsou to takové ty obrázky, se kterými se nedá hrát žádná hra, ale zato se pomocí nich dá předpovídat budoucnost… Opravdu? A odkud se ten tarot vlastně vzal?

V některých knihách se můžete dočíst, že spadl doslova z nebe. Jednoho dne se zkrátka z oblohy sesypaly obrázky, které následně někdo poskládal. A když se trochu ponoříme do jejich historie, můžeme nabýt dojmu, že tomu tak možná doopravdy bylo, protože… Celý příspěvek