Archiv štítku: snění

O snech a snění: co dělá mozek, když spíme?


Někdo tvrdí, že většinou ani neví, jestli se mu něco zdálo. Já patřím k lidem, kteří si své sny pamatují až běda.
Co na to psychologové? Dnes už je celkem známou věcí, že náš spánek se dělí na „REM“ fázi (zkratka od „rapid eye movement“), kdy pořádně koulíme očními bulvami pod víčky, a „NREM“, případně „nonREM“ fázi, kdy… nekoulíme. Kdyby nás během spánku napíchli na EEG, daly by se vysledovat různé vlny (théta vlny, delta vlny), které vystihují aktivity našeho mozku.
Nás však zajímá, kdy že se nám vlastně začnou zdát ty sny. Celý příspěvek