Střelec – bez vítězství není přežití

STŘELEC (22. listopad – 21. prosinec)

Střelec! Energický, velkorysý dobrodruh, milující svobodu. A někdy trochu hulvát. A taky nevyléčitelný optimista. Jeho živlem je oheň.

Střelcům vládne planeta Jupiter, stejně jako bůh Jupiter (neboli Zeus) vládl antickým bohům. Znáte ten vtip? Sedí si tak Zeus na Olympu… Ne, vážně, vtípky jsou jednou z výrazných vlastností Střelců a někdy vytasí svůj humor i v situaci, kdy tím ostatní přivedou spíš do rozpaků. Není tomu tak ale vždy. Střelci umějí naslouchat – a především do vás dokážou napumpovat optimismus, vitalitu, víru v lepší zítřky, a když máte za kamaráda Střelce, můžete si být téměř jistí, že sestřelí každého, kdo vám zkřivil vlásek. Samozřejmě obojí pouze obrazně.

Zrozenci tohoto znamení jsou labužníci, a kromě dobrodružství, která nabízí život, si se svým poživačným přístupem často dopřávají i pokrmů a nápojů, které jim vysloveně škodí. Střelci jsou zvláště náchylní na žlučník a játra – o čemž sice vědí, ale i tak existuje velká pravděpodobnost, že se budou ládovat čokoládou nebo pálivým jídlem a prolévat se litry kafe, i když předem vědí, že jim bude zle. Ale proč to nezkusit, že? Řekli jsme přece, že Střelec je dobrodruh.

V lásce si spíš nepřejí býti svazováni – ne že by každý z nich byl automaticky nevěrník, ale snažit se spoutat Střelce, diktovat mu, co má kdy dělat, a určovat mu pravidla je téměř jistá šance, že Střelec práskne do bot nebo provede něco, co bude druhou stranu hodně mrzet. Případně se nechá se svou vrozenou otevřeností slyšet, že poslouchat prostě nebude. Ovšem: na oplátku dopřeje Střelec notnou dávku svobody i partnerovi, obvykle nesekýruje a toleruje partnerovy zájmy a koníčky.  K tomuto se však jako druhá strana mince váže dojem partnera, že emoce Střelce jsou jaksi naředěné. Partner si nemusí být za všech okolností jist Střelcovými city. Střelec neustále upírá pozornost někam do výšin, vyhledává nové, náročné výzvy – v zaměstnání, ve sportu, ve volnočasových aktivitách i v práci – a jeho partner se může cítit přehlížen a klást si otázku: „Vidíš mě vůbec ještě?“ Proto je namístě, když Střelec ve své intenzitě občas poleví, zpomalí, zastaví se a místo neustálého míření lukem a šípem kamsi vzhůru se podívá taky dolů. Zatímco Střelec vesele baví své přátele, jeho životní partner se může cítit opomíjený a sám.

Přátelství je u Střelců velkou prioritou. Je rád, když mají jeho přátelé dobrou náladu, a aktivně k ní sám přispívá. Jeho optimismus a životní energie jsou přímo nakažlivé. Někdy s tím může své okolí dokonce štvát, ovšem na druhou stranu se na něj okolí obrací právě ve chvíli, kdy hledá útěchu a podporu. A trochu té naděje. Střelecká vřelost, upovídanost a štědrost může být přesně tím, co člověk v nouzi potřebuje. K tomuto bujarému střeleckému veselí se jako druhá strana mince vážou výše zmíněné mělké emoce.

Od Střelců zřejmě nemusíte čekat zákeřnost ani kudlu do zad, pokud má s vámi problém, dozvíte se to od něj nejspíš přímo. Někdy až moc přímo. I když tato upřímnost od Střelců bolí, je dobré zvážit, co by bolelo víc, zdali zmíněná kudla do zad, nebo čistý úder zepředu. No, řekněme, že když vás slovně sejme Střelec, alespoň mu přitom vidíte do tváře…

Budu k tobě upřímný…

„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Winston Churchill kdysi postavil Británii před pravdu, byť jakkoli krutou, přesto nevyhnutelnou. Utíkat před ní nemělo cenu – a výstižnější příklad, než je tento, snad ani nelze najít. Jeho slavnou větu známe všichni, a jelikož zmiňuji právě tohoto státníka, je jasné, v jakém znamení se narodil. A jsme u pověstné střelecké otevřenosti. Pokud zrovna nepotřebujete vyhrát válku, může vás střelecká otevřenost zabolet. V rámci lásky ke spravedlnosti a pravdě jsou schopni (a ochotni!!) říci lidem do očí věci, které jiní taktně obcházejí nebo o nich raději mlčí. Tato střelecká přímost však nevychází z touhy ublížit, nýbrž z neodbytné touhy říct druhým pravdu, bez skrupulí, „na férovku“. Občas bez domýšlení důsledků. Jakkoli přesně Střelci míří a jakkoli udeří hřebík na hlavičku, může se jejich snaha minout účinkem. Případně otočit proti jim samotným. Ostatní si jejich slova mohou vzít osobně, přebrat si je po svém – a následně se Střelci za jeho pravdomluvnost dostane kruté odplaty. Střelec sám paradoxně nemá zrovna hroší kůži, a tak může být na oplátku raněn. Zákeřnost vůči jeho vlastní osobě může Střelce krutě zaskočit a vyhodit ze sedla a jestli něco nečeká, tak to, co sám příliš nezná: lež za účelem ublížit. Taková situace dokáže Střelci urazit hrot jeho šípu nato tata.

Kromě nepravdy a omezování svobody nemají Střelci rádi ještě jednu věc: rutinu. Dokola se opakující každodennost je doslova semílá jako mlýnské kolo. Jsou extravagantní, lidově řečeno „ulítlí“, v touze po něčem novém často nedokončují projekty, vrhají se do nových, staré se jim sypou na hlavu a i nějaký ten nedodržený termín u Střelce zřejmě najdeme. Avšak pozor: když se Střelec do něčeho opravdu zakousne, může do výšin nejen mířit, ale také do nich opravdu vystoupat. Jenom mu zkrátka neuškodí trochu větší kapka toho poklidnějšího soustředění. Uzemnění, konzervativní, rezervovaní lidé mohou mít se Střelci velký problém.

A téměř na závěr: Střelec miluje objevování. Cestování, seznamování se s různými končinami světa i domoviny, studium, bádání, zkoumání, to vše ho dokáže nadchnout. Věří v budoucnost. I když na chvíli upadne do letargie, umí vykřesat novou jiskřičku naděje téměř z ničeho – a předat ji dál. Dovolím si opět ocitovat slova Winstona Churchilla z téhož projevu, v němž slíbil krev a slzy a jímž se uvedl jako ministerský předseda: „Ptáte se, jaký je náš cíl? Odpovím jediným slovem: Je to vítězství, vítězství za každou cenu, vítězství přes veškerou hrůzu, vítězství bez ohledu na to, jak dlouhá a trnitá k němu povede cesta, protože bez vítězství není přežití. (…) Svého úkolu se ujímám s optimismem a nadějí. Jsem si jist, že naše věc nebude odsouzená k nezdaru.“ (Winston Churchill, 13. května 1940, the House of Commons.)

A dáme si úplně na závěr nějaké slavné osobnosti zrozené v tomto znamení?

Zmiňovaný Winston Churchill, dále Charles de Gaulle, Jonathan Swift, Tycho de Brahe, Anders Celsius, Robert Koch, Frank Sinatra,  Walt Disney, Gianni Versace, Steven Spielberg, , Edit Piaf, Tina Turner, Christina Aguilera, Taylor Swift, Britney Spears, Brad Pitt, Mark Twain, Woody Allen.

Optimismus do kapsy a tradá do světa!

P.S.: Ke střelecké otevřenosti: Winston Churchill otevřeně nazýval Mahátmá Gándhího „polonahým fakírem.“ Inu, co na srdci, to na jazyku…