BLOG,  ČLÁNKY

Upřímnou soustrast…

Upřímnou soustrast všem, kdo museli tři dny před Štědrým dnem místo příprav na Vánoce se svými blízkými zažít tolik nepředstavitelné bolesti. Univerzita, místo, kam se mladí lidé chodí vzdělávat, pokojná, krásná historická budova kousek od Vltavy… Možná se odborníci teď předhánějí v tom, jak se na takovou věc připravit. Já ale lidsky na něco takového nebudu připravena nikdy. Odmítám být, protože něco takového sem nepatří. Pohled na studenty, kteří běží s rukama nad hlavou z budovy fakulty, nemůže nechat nikoho chladným. Neexistuje dostatek slov, kterými by bylo možno vyjádřit soucit se všemi, kdo si něčím takovým museli projít.